اطلاعیه وام شهریه دانشجویی (بانکهای ملی، مهر ایران، رسالت)

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه

با عنایت به بخشنامه سازمان مرکزی مبنی بر پرداخت تسهیلات به دانشجویان متقاضی از طریق بانک های   مهر ایران- رسالت و ملی، دانشجویانی که تاکنون موفق به ثبت درخواست نشده اند تا تاریخ 98/7/15 مهلت دارند در سامانه ساجد دانشگاه آزاد به آدرس الکترونیکی sajed.iau.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام و پس از ثبت به بانک مربوطه معرفی خواهند شد.

صندوق رفاه دانشجویی: 42155044

/روابط عمومی واحد قائم شهر/